Måndag startar arbeidet med å rassikre denne vegen