Endringar i styrer og sletta føretak. Sjå kva som skjer i næringslivet