Viltpåkøyrsel, tjuveri av lykt og farleg mobilbruk