I Årdal er verdi­skapninga stor, men også utsleppa størst: – Me skal skunde oss sakte