Ragnhild (23) stoppa for fotgjengar i Sogndal - tok sats og hoppa opp på panseret