Slik håpar idrettslaget at den nye hallen i Sogndal vil sjå ut