Uvêret har lagt seg, men èin fjellovergang held framleis stengd