Tek ikkje gebyr for bruk av basseng, idrettshall eller samfunnshus