Nye opningstider forbi Finnsåstunnelen har trått i kraft. Gjeld fram til og med sundag, stadfestar vegvesenet