Ei ny verksemd i Lærdal og fleire endringar i styra