Tok i mot sine første gjestar: – Me jobba til fire i natt for å bli klare