Begrens krafteksporten og innfør nasjonal makspris