Løe har blitt tatt av vinden og ligg i vegbana. Fylkesveg stengd