Ber om 400 000 kroner til forprosjekt – totalkostnaden estimert til 12,5 millionar