Ordførarar i Hardanger og Sogn vil bli ei sterk politisk kraft