Her skulle det koma bustader, no er prosjektet sett på pause