Håpar fleire tek i bruk REKO-ringen: - Viktig å støtta lokale næringsdrivande