Desse ordførarane og rådmennene tener mest og minst: over 900.000 i lønnsforskjell