Carlos (19) er kokkelærling på Hotel Alexandra i Loen, men reiser heim til bygda når han kan