Lux House har levert 280 bestillingar på døra til folk i heile Sogn