Johanne Heien har starta eiga guide-verksemd i Sogn