Politihelga: Turist var voldeleg mot hund og hest på rømmen i Aurland