Tre lokale verksemder startar nettverk – får støtte frå Innovasjon Norge