Sogndal bruker av millionoverskotet på vegvedlikehald