Paviljongen gir nye sogningar ein god start på livet