MEININGAR: Regjeringsskifte betyr eit sterkare Sogn og Fjordane