Lærdal Grønt framførde sterkt ønskje om fortgang i Håbakkenprosessen