I seks år har dei teke avstand frå kjøpsfesten: – Me kallar det årets svartaste fredag