Lukas (18) har sommarjobb på HMR Hydeq: – Følte meg inkludert med ei gong