Folk bada seg i sol på nasjonaldagen – no snur vêret