Vil elektrifisering av sokkelen hindra nye grøne arbeidsplasser i Vestland?