– Me oppfører oss som om dette kan vere ein mutert variant