Fleire hundre testar – ingen positive prøvesvar enno