Brann blussa opp, steinar store som lastebilar, sykkelhjelmar og nettvit. Slik var politiveka.