Marinen bistår med minejaktfartøy i leitinga etter Christoffer (29)