Politiet går ut frå at den sakna er omkomen: – Basert på funna me gjorde i går