Fann bakterie i drikkevatnet, innførte kokepåbod i Årdal