Politikarane gav grønt lys –  bustadsprosjektet i Storevegen 13 vert realisert