– Står fram som eit uforståeleg og uverdig politisk spel