Utvidar opningsdagane for å kompensere for tøffe tider: –Kan verte svært spanande