Klokka 06:01 skreiv Statens vegvesen på Twitter at ein av ferjene på strekningen Mannheller-Fodnes er innstilt.

– Rute A er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem, skreiv Statens vegvesen.

Frå klokka 06:40 var det igjen normal drift på strekningen.