– Eg håpar at det ikkje blir så gale som det er varsla, men det veit me ikkje før det kjem