Fjærlandstunnelen mellom Skei og Sogndal er no mellombels stengd.

Årsaka er ein person som går inne i tunnelen. Politiet er på veg.

Like etter melder vegtrafikksentralen at personen er henta ut igjen, og tunnelen er open for fri ferdsel.