Vaktsame jegarar oppdaga hasjplantar i skogen i Sogndal