Uvanleg mange hjortepåkøyrsler, innbrot i Sogndal sentrum