Går vidare med vindkraftplanar – skal ha grenseoppgang i Høyanger-fjella