Vakse opp med stadige ras i vegen: – Me er budde på at det ligg stein der når me skal heimatt frå jobb