11 millionar kroner til trafikktrygging - så mykje får sognekommunane