Til sals for éin million: – Eigedomen vil nok passe dei som er litt «nevenyttige» av seg