Vegtrafikksentralen melder klokka 13:58 at Fv55 Røneidtunnelen i Luster er mellombels stengt.

Entreprenør er på staden for å fjerna eit tre som heng ut i vegbana.

Klokka 14:05 er vegen open igjen for fri ferdsel.